• Izaberite plan

 • HostingHosting
 • PrometPromet
 • Broj stranica/podstranicaBroj stranica/podstranica
 • E-mailE-mail
 • Kontakt FormaKontakt Forma
 • Google kartaGoogle karta
 • Responsive dizajnResponsive dizajn
 • Webmaster toolsWebmaster tools
 • Foto i video galerijeFoto i video galerije
 • SEO optimizacijaSEO optimizacija
 • Održavanje straniceOdržavanje stranice
 • Izrada animiranog elementaIzrada animiranog elementa
 • Izrada memorandumaIzrada memoranduma
 • Izrada mapaIzrada mapa
 • Izrada VizitkiIzrada Vizitki
 • Izrada LogotipaIzrada Logotipa
 • Izrada web shopaIzrada web shopa
 • Izrada Facebook straniceIzrada Facebook stranice
 • Profesionalno fotografiranjeProfesionalno fotografiranje
 • OSNOVNI

 • 2.250Kn

 • Hostingdozvoljenog prostora1 GB
 • PrometMjesečnoNeograničeno
 • Broj stranica/podstranicado 10 stranica i podstranica10
 • E-maildo 5 email adresa5
 • Kontakt FormaDo 2 Kontakt formeyes
 • Google kartayes
 • Responsive dizajnyes
 • Webmaster toolsyes
 • Foto i video galerijeyes
 • SEO optimizacijayes
 • Održavanje straniceStojimo Vam na raspolaganju 24/h240 Kn/h
 • Izrada animiranog elementano
 • Izrada memorandumano
 • Izrada mapano
 • Izrada Vizitkino
 • Izrada Logotipano
 • Izrada web shopano
 • Izrada Facebook straniceno
 • Profesionalno fotografiranjeno
 • SREDNJI

 • 3.950Kn

 • Hostingdozvoljenog prostora2 GB
 • PrometMjesečnoNeograničeno
 • Broj stranica/podstranicado 20 stranica i podstranica20
 • E-maildo 10 email adresa10
 • Kontakt FormaDo 5 Kontakt formiyes
 • Google kartayes
 • Responsive dizajnyes
 • Webmaster toolsyes
 • Foto i video galerijeyes
 • SEO optimizacijayes
 • Održavanje straniceStojimo Vam na raspolaganju 24/h200 Kn/h
 • Izrada animiranog elementano
 • Izrada memorandumano
 • Izrada mapano
 • Izrada Vizitkino
 • Izrada Logotipano
 • Izrada web shopano
 • Izrada Facebook straniceno
 • Profesionalno fotografiranjeno
 • VELIKI

 • 5.900Kn

 • Hostingdozvoljenog prostora5 GB
 • PrometMjesečnoNeograničeno
 • Broj stranica/podstranicaNeograničen broj stranica i podstarnicaNeograničeno
 • E-mailNeograničen broj email adresaNeograničeno
 • Kontakt FormaDo 10 Kontakt formiyes
 • Google kartayes
 • Responsive dizajnyes
 • Webmaster toolsyes
 • Foto i video galerijeyes
 • SEO optimizacijayes
 • Održavanje straniceStojimo Vam na raspolaganju 24/h180 Kn/h
 • Izrada animiranog elementaIzrada do 5 primjera prema Vašoj željiyes
 • Izrada memorandumano
 • Izrada mapano
 • Izrada Vizitkino
 • Izrada LogotipaIzrada do 5 primjera prema Vašoj željiyes
 • Izrada web shopano
 • Izrada Facebook straniceno
 • Profesionalno fotografiranjeno
 • NAPREDNI

 • 8.850Kn

 • Hostingdozvoljenog prostora7 GB
 • PrometMjesečnoNeograničeno
 • Broj stranica/podstranicaNeograničan broj stranica i podstranicaNeograničeno
 • E-mailNeograničen broj email adresaNeograničeno
 • Kontakt FormaNeograničenoyes
 • Google kartayes
 • Responsive dizajnyes
 • Webmaster toolsyes
 • Foto i video galerijeyes
 • SEO optimizacijayes
 • Održavanje straniceStojimo Vam na raspolaganju 24/h160 Kn/h
 • Izrada animiranog elementaIzrada do 7 primjera prema Vašoj željiyes
 • Izrada memorandumaIzrada do 5 primjera prema Vašoj željiyes
 • Izrada mapano
 • Izrada VizitkiIzrada do 5 primjera prema Vašoj željiyes
 • Izrada LogotipaIzrada do 10 primjera prema Vašoj željiyes
 • Izrada web shopano
 • Izrada Facebook straniceno
 • Profesionalno fotografiranjeno
 • EKSTREMNI

 • 15.500Kn

 • Hostingdozvoljenog prostora10 GB
 • PrometMjesečnoNeograničeno
 • Broj stranica/podstranicaNeograničen broj stranica i podstranicaNeograničeno
 • E-mailNeograničen broj email adresaNeograničeno
 • Kontakt FormaNeograničenoyes
 • Google kartayes
 • Responsive dizajnyes
 • Webmaster toolsyes
 • Foto i video galerijeyes
 • SEO optimizacijayes
 • Održavanje straniceStojimo Vam na raspolaganju 24/h140 Kn/h
 • Izrada animiranog elementaIzrada do 10 primjera prema Vašoj željiyes
 • Izrada memorandumaIzrada do 10 primjera prema Vašoj željiyes
 • Izrada mapaIzrada do 10 primjera prema Vašoj željiyes
 • Izrada VizitkiIzrada do 15 primjera prema Vašoj željiyes
 • Izrada LogotipaIzrada do 15 primjera prema Vašoj željiyes
 • Izrada web shopayes
 • Izrada Facebook straniceno
 • Profesionalno fotografiranjeno
Auzwinkel .com Pitanja/komentari