Grafički dizajn:

Izrada vizualnog identiteta (Logotip)
Izrada posjetnica (Vizitki)
Izrada memoranduma
Knjiga standarda
Izrada propagandnih letaka (format A4)
Izrada plakata
Izrada kataloga
Prijelom grafičkog rješenja
Cjenik usluga grafičke pripreme
Auzwinkel .com Pitanja/komentari